Vi hjelper deg å bli en hverdagsprepper

Norsk Prepper

Vi hjelper deg med beredskapslager

Hvorfor er prepping viktig?

I beredskapsmiljøet hører vi ofte begreper som SHTF og katastrofe, men mange vet ikke hvordan de skal definere en katastrofe. Så hvorfor er dette viktig? Enkelt sagt, hvis du ikke vet hvordan du definerer en katastrofe, vet du ikke hvordan du unngår en. Først, la oss forstå forskjellen mellom en nødsituasjon og en katastrofe. En nødsituasjon er en uventet situasjon som setter sikkerheten til en eller flere personer i fare.

Forskjellen på katastrofe og nødsituasjon

Det er avgjørende for oss som voksne som skaper vår egen skjebne, å identifisere mulige farer, minimere risikoer og ha beredskapsplanlegging på plass for en rask og effektiv respons i tilfelle en nødsituasjon. En fare er enhver gjenstand, situasjon eller atferd som har potensial til å forårsake skade, dårlig helse eller skade på eiendom eller miljø. Det er viktig her å understreke at en nødsituasjon er en uventet situasjon. En katastrofe på den annen side er en alvorlig forstyrrelse av funksjonen til et fellesskap som overskrider dets evne til å mestre ved å bruke sine egne ressurser. Katastrofer kan være forårsaket av naturlige, menneskeskapte og teknologiske farer, samt ulike faktorer som påvirker eksponeringen og sårbarheten til et samfunn.Mengden risiko du som individ, eller vi kollektivt er i, er basert på fare ganget med eksponering for den faren.

En farlig fare med minimal eksponering er mindre farlig enn en middels fare med pågående eksponering.Et spørsmål jeg stadig får fra preppers er: “Hvor lang tid har vi?”. Jeg blir spurt om dette fordi jeg har vært over hele verden, levd gjennom mange naturkatastrofer og operert profesjonelt innen katastroferedning og nødhjelp. Med min bakgrunn i å håndtere både nødssituasjoner og katastrofer, ser jeg på det slik:Har Norge som land forberedt seg på en landsomfattende nødsituasjon dersom det blir valutakollaps, hyperinflasjon, invasjon, forsyningskjedeproblem eller matmangel? Er det grunn til å tro at Norge er utsatt for disse farene? Er det realistisk at vi kan forvente at minst én av disse farene eskalerer basert på aktuelle hendelser?Jeg tror at Norge ikke bare er utsatt for disse farene, men har høy risiko fordi disse farene pågår og kan utløses av faktorer utenfor vår kontroll. Dette betyr at uten å være hyperbolsk er Norge på randen av katastrofe.Dårlig matsikkerhetspolitikk, ikke-eksisterende matforsyninger, politikk som gjør fiender av våre nabonasjoner, avhengighet av en skjør forsyningskjede og manglende evne til selvforsyning som nasjon kombineres for å sette Norge på kollisjonskurs med katastrofe.

Har samfunnet vårt kapasitet til å takle å bruke sine egne ressurser slik at katastrofer kan unngås?

Å være klar over en risiko er ikke det samme som å planlegge for den. Å planlegge for risikoen er ikke det samme som å være forberedt på at det skal skje.Det er derfor vi er “preppers” – fordi vi er ment å være bevisste, ha en plan og være forberedt. Hvis vi er det, er det mindre sannsynlig at vi vil havne i en nødsituasjon eller enda verre, en katastrofe. Husk at ingen kommer for å hjelpe under en katastrofe – det er derfor det er en katastrofe.Poenget med dette innlegget er ikke å skremme noen, men å forhåpentligvis motivere til handling. Måtte din bevissthet, planlegging og beredskap gjøre det mulig for deg og dine familier å ha verktøyene og selvtilliten til å seire over å være ofre.

Paul // Norsk Prepper

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *