Vi hjelper deg å bli en hverdagsprepper

Norsk Prepper

Vi hjelper deg med beredskapslager

Hvorfor er prepping viktig?

beredskapsmiljøet hører vi ofte begreper som SHTF og katastrofe, men mange vet ikke hvordan de skal definere en katastrofe. Så hvorfor er dette viktig? Enkelt sagt, hvis du ikke vet hvordan du definerer en katastrofe, vet du ikke hvordan du unngår en. Først, la oss forstå forskjellen mellom en nødsituasjon og en katastrofe. En nødsituasjon er en uventet situasjon som setter sikkerheten til en eller flere personer i fare.