Vi hjelper deg å bli en hverdagsprepper

Norsk Prepper

Vi hjelper deg med beredskapslager

Handlekurv

{ “sections”: { “cart-items”: { “type”: “main-cart-items”, “settings”: { “show_vendor”: false, “padding_top”: 36, “padding_bottom”: 36 } }, “cart-footer”: { “type”: “main-cart-footer”, “blocks”: { “subtotal”: { “type”: “subtotal”, “settings”: { } }, “buttons”: { “type”: “buttons”, “settings”: { } } }, “block_order”: [ “subtotal”, “buttons” ], “settings”: { “show_cart_note”: false } }, “featured-collection”: { “type”: “featured-collection”, “settings”: { “title”: “Featured collection”, “heading_size”: “h2”, “collection”: “all”, “products_to_show”: 4, “columns_desktop”: 4, “color_scheme”: “background-1”, “show_view_all”: true, “image_ratio”: “square”, “show_secondary_image”: false, “show_vendor”: false, “show_rating”: false, “columns_mobile”: “2”, “swipe_on_mobile”: false, “padding_top”: 36, “padding_bottom”: 36 } } }, “order”: [ “cart-items”, “cart-footer”, “featured-collection” ] }

{
“sections”: {
“cart-items”: {
“type”: “main-cart-items”,
“settings”: {
“show_vendor”: false,
“padding_top”: 36,
“padding_bottom”: 36
}
},
“cart-footer”: {
“type”: “main-cart-footer”,
“blocks”: {
“subtotal”: {
“type”: “subtotal”,
“settings”: {
}
},
“buttons”: {
“type”: “buttons”,
“settings”: {
}
}
},
“block_order”: [
“subtotal”,
“buttons”
],
“settings”: {
“show_cart_note”: false
}
},
“featured-collection”: {
“type”: “featured-collection”,
“settings”: {
“title”: “Featured collection”,
“heading_size”: “h2”,
“collection”: “all”,
“products_to_show”: 4,
“columns_desktop”: 4,
“color_scheme”: “background-1”,
“show_view_all”: true,
“image_ratio”: “square”,
“show_secondary_image”: false,
“show_vendor”: false,
“show_rating”: false,
“columns_mobile”: “2”,
“swipe_on_mobile”: false,
“padding_top”: 36,
“padding_bottom”: 36
}
}
},
“order”: [
“cart-items”,
“cart-footer”,
“featured-collection”
]
}